Po „Baranku Boży, prośbie o zmiłowanie oraz o pokój, celebrans podnosi Chleb i Wino oznajmiając: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę”.
Odpowiedź ludu oraz kapłana zaczerpnięta jest z Ewangelii według św. Mateusza (8,8), gdzie jest mowa o fizycznym uzdrowieniu sługi setnika. Jest w nim mowa o uzdrowieniu duszy (łac. anima), która w tym wypadku oznacza całego człowieka, nie tylko jego ducha.

Eucharystia uzdrawia zatem całego człowieka. Jesteśmy zachęceni do pokornej, wypływającej z głębokiej wiary odpowiedzi: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”.

Poprzez przyjęcie Komunii Świętej doświadczamy zatem przebaczenia i uzdrowienia. Jednakże jeśli utraciliśmy więź z Panem przez grzech ciężki, musimy się wyspowiadać w sakramencie pojednania i pokuty, aby z czystym sercem przystąpić do Komunii Świętej. Przed przyjęciem Komunii Świętej obowiązuje nas także post eucharystyczny – powstrzymanie się od jedzenia i picia (z wyjątkiem wody i lekarstw) przez co najmniej godzinę. Jest to drobne wyrzeczenie, łatwe do zniesienia, mające na celu przypomnieć o przygotowaniu się do Komunii Świętej.

Czy i kiedy jesteśmy godni przyjąć Pana Jezusa? Kiedy mamy czyste serce, wewnętrzną dyspozycję, głęboką wiarę? Nikt z nas, jeżeli stanie w prawdzie, nie może być tego pewien na sto procent. Nawet dzieci pierwszokomunijne, w pięknych białych i odświętnych strojach, wiemy, że łobuzują, a nawet w kościele nie zachowują się anielsko… Nawet postawa przyjmowania Jezusa (klęcząc czy stojąc, do ust czy na rękę itd.) nie jest w stanie wyrazić Panu należytej czci. Żadna część naszego ciała nie jest godna, żadna postawa wystarczająco oddająca chwałę Najwyższemu. I dlatego z pokorą stwierdzamy: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”. A jednak przyjmujemy Jezusa, bo On tego chce, bo daje nam siebie jako pokarm i jako lekarstwo, bez którego nie mamy w sobie prawdziwego życia, życia wiecznego.

Święty Jan Maria Vianney powiedział: „Nie mów, że nie jesteś tego godny, ale potrzebujesz tego. Gdyby nasz Pan miał na względzie twoją godność, nigdy nie ustanowiłby swego pięknego sakramentu miłości – gdyż nikt na świecie nie jest go godny, ani święci, ani aniołowie, ani archaniołowie… ale On miał na względzie nasze potrzeby, zaś my wszyscy potrzebujemy tego sakramentu. Nie mów, że jesteś grzesznikiem, że masz w sobie zbyt wiele nędzy i że z tego powodu nie masz śmiałości się zbliżyć. Tak bardzo chciałbym usłyszeć, jak mówisz, że jesteś zbyt chory, i dlatego nie chcesz… wezwać lekarza”.

Podsumowując:

1. To prawda, że nie jesteśmy godni przyjąć Pana Jezusa. Żadna postawa zewnętrzna nie jest dość wystarczająca, aby oddać Mu należytą cześć, ani żadna część ciała nie jest godna Go przyjąć. Nie jesteśmy też w stanie stanąć tak całkowicie czyści przed Panem.

2. Ale prawdą też jest, że to sam Jezus zachęca nas do przyjmowania Jego Ciała i Krwi, bo tego potrzebujemy, jak głodny chleba, jak chory lekarstwa. Jezus uzdrawia naszą duszą, On sam czyni ją czystą i piękną.

I jeszcze na końcu mała refleksja w związku z tym, iż mamy miesiąc komunijny, co tydzień praktycznie w naszej parafii jest albo uroczystość pierwszej Komunii Świętej albo pierwsza jej rocznica, a także tzw. Biały Tydzień… Dlaczego osoby w albach czy sukienkach w bieli wyglądają pięknie? Ta biel przebija wszelkie niedoskonałości. Podobnie realna obecność Jezusa w Komunii Świętej i łaska Boża pochłania naszą nędzę i niemoc, i czyni nas pięknymi: „Jesteśmy piękni, pięknem Twoim Panie”.

 

Gabriela Seifert-Knopik


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.