Liczba mieszkańców: 3242

Kościoły: 
Opole-Metalchem, pw. Chrystusa Króla
Opole-Grotowice, pw. Matki Bożej Królowej Polski

Miejsca należące: , Górnicza, Gwarków, Hutnicza, Irydowa, Metalowa, Miedziana, Niklowa, Odrzańska, Oświęcimska (numery parzyste od 84 i nieparzyste od 101), Platynowa, Srebrna, Stalowa, Złota, Żelazna wyłączone z parafii pw. św. Katarzyny w Opolu-Groszowicach.

Historia

4 listopada 2000 roku ks. Arcybiskup Alfons Nossol zwrócił się do ówczesnego proboszcza parafii groszowickiej ks. Wojciecha Skrobocza, z sugestią i koncepcją budowy kościoła na osiedlu Metalchem. (Już przeszło rok wcześniej 1 czerwca 1999 r. został sporządzony akt notarialny i protokół w sprawie budowy nowego kościoła).

W sierpniu 2001 roku uzyskano pozwolenie na budowę kościoła i już 23 października tegoż roku odbyło się poświęcenie placu pod budowę kościoła, a w 2002 r. rozpoczęto prace budowlane według projektu architektonicznego Beaty i Adama Szczegielniaków.

W 2004 r. budowa została niespodziewanie na krótko przerwana z powodu nagłej i przedwczesnej śmierci ks. W. Skrobocza. Rozpoczęte dzieło budowy biskup opolski powierzył następcy na urzędzie proboszcza Groszowic ks. Norbertowi Dragonowi, dotychczasowemu proboszczowi w Sławikowie.

Parafianom z pomocą finansową przychodzili m.in. wierni z pięciu dekanatów: strzeleckiego, kozielskiego, ozimeckiego, oleskiego i gorzowskiego. Uroczystego oświęcenia kościoła dokonał ks. abp A. Nossol dnia 26. lipca 2009 roku

Oprac. Ks. Marcin Jakubczyk na podstawie artykułu ks. Norberta Dragona, Poświęcenie nowego kościoła parafialnego w Opolu, Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej, 7/2009, s. 324 - 325


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.