Kościół uznaje seminarium za podstawowe i niezbędne środowisko formacji kandydatów do kapłaństwa i określe je jako wspólnotę wychowawczą w drodze, którą zakłada biskup "aby tym, których Pan powołuje do apostolskiej służby, umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał Dwunastu" (PDV 60). Formacja seminaryjna obejmuje wymiary: ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. Jej zasadniczym celem jest całkowite związanie z Jezusem Chrystusem, "który wzywa do obcowania z sobą i do udziału w swojej misji zbawienia" (PDV 42). Bezpośrednio odpowiedzialnymi za formację w Seminarium w imieniu biskupa są Rektor i wspólnota moderatorów.

Zakres studiów teologii dla kandydatów do kapłaństwa obejmuje podstawowe dyscypliny filozoficzne i teologiczne oraz przygotowanie pedagogiczno-katechetyczne i pastoralne. Do głównych przedmiotów należą: nauki biblijne, teologia dogmatyczna, teologia moralna, pastoralna, liturgika, katechetyka, nauka społeczna Kościoła, historia Kościoła, historia filozofii, filozofia systematyczna, antropologia, etyka, psychologia, pedagogika, homiletyka, katechetyka. Ze studiami związana jest również praktyka pastoralna i katechetyczna w parafii i w szkole.


Dla kandydatów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do seminarium powinien odbyć rozmowę kwalifikacyjną z rektorem seminarium (lub wskazanym przez niego zastępcą) oraz przedłożyć w rektoracie WSD następujące dokumenty:
- podanie
- życiorys
- list polecający i opinię proboszcza parafii zamieszkania
- opinię katechety
- świadectwo chrztu i bierzmowania
- świadectwo ślubu rodziców
- dwie fotografie (35 x 45) podpisane na odwrocie
- zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi
- wypełniony formularz danych personalnych kandydata do WSD.

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu odbywają swe studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Przyjęcie do seminarium jest więc również warunkowane przyjęciem na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji na studia znaleźć można na stronie internetowej: www.rekrutacja.uni.opole.pl.


WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W OPOLU
ul. Drzymały 1 skr. poczt 246
45-342 Opole
(0 77) 44 24 001 - centrala
(0 77) 44 24 003 - rektorat
(0 77) 44 24 002 - fax
(0 77) 44 24 002 - dyr. adm.
www.wsd.opole.pl


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.