Ostatnia część Mszy Świętej – obrzędy zakończenia składają się z dwóch głównych części: błogosławieństwo końcowe i rozesłanie.

Na zgromadzeniach liturgicznych wierni są witani, pozdrawiani jak i żegnani. Pożegnanie dokonywało się przez błogosławieństwo.

Znaczenie błogosławieństwa

Błogosławieństwo w Biblii – termin religijny oznaczający formułę lub gest wyrażenia życzenia udzielenia łaski przez Boga. Słowo błogosławieństwo pochodzi od łacińskiego bene-dictio (gr. eu-logein) – mówić dobrze, życzyć czegoś dobrego. Swymi korzeniami sięga do hebrajskiego źródłosłowu brk. Ten jeden rdzeń służy do określenia różnych form błogosławieństwa: beraka – błogosławieństwo; barek – błogosławić; baruk – błogosławiony.
Najkrócej ujmując:
1.Błogosławieństwo to dar, upominek. Błogosławieństwo ukazuje ideę dobrobytu i powodzenia życiowego określanego w Biblii jako ideę pokoju. Dobrobyt i pokój oznacza życie w harmonii z samym sobą i otaczającym światem.

2. Błogosławić to życzyć komuś dobrze, to słowa lub czynności wyposażone w skuteczną duchową moc, dzięki której obdarowana jednostka bądź wspólnota czują się umocnione i bezpieczne, wolne od lęków oraz odporne na szkodliwe wpływy i oddziaływania.

3. Człowiek błogosławiony to człowiek obdarowany, szczęśliwy

Błogosławieństwo w Starym Testamencie

Ojcowie rodów udzielali błogosławieństwa swoim potomkom. Błogosławieństwo ojcowskie związane było z przywilejem pierworództwa. Ezaw sprzedał Jakubowi swe pierworództwo, czego wynikiem było podstępne przejęcie błogosławieństwa udzielonego przez Izaaka (Por. Rdz 25,29-34 oraz 27,1-45.)

Błogosławieństwo w Nowym Testamencie

Błogosławieństwa Nowego Testamentu odnoszą się do Królestwa Bożego (w całej Jego dynamice początku, rozwoju i wypełnienia). Wejście do królestwa Bożego stanowi najwyższą wartość i jedyny cel życia ludzkiego. Osoby które należą do królestwa Bożego stają się szczęśliwymi (błogosławionymi).

Błogosławieństwa dotyczące Maryi (zawarte odpowiednio w Łk 1, 28.42.45)
a. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
b. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
c. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

Wnioski:

1. Błogosławieństwo to dar życzenie komuś dobrze, to otrzymywanie lub dawanie komuś umocnienia, poczucia bezpieczeństwa, szczęścia.

2. Błogosławieństwo możemy otrzymać (np. od kapłana), ale możemy też je przekazywać innym (np. dzieci rodzicom, możemy błogosławić sobie nawzajem) np. kreśląc kciukiem na czole znak krzyża, lub/i też wypowiadając dobre słowo

3. Warto przyjmować i dawać błogosławieństwo, zwłaszcza bliskim, którzy nas otaczają, aby czuć się umocnionym, kochanym, bardziej spokojnym.
Może jest jeszcze wiele innych powodów, aby korzystać z błogosławieństwa, które nie wymieniono, a które znacie…

Gabriela Seifert-Knopik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrz%C4%99dy_ko%C5%84cowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.