Modlitwa całego Kościoła, za cały Kościół i cały świat

Ludzkość od zarania wieków składała Bogu lub swoim bożkom ofiary z płodów ziemi, wytworów swoich rąk, zwierząt, a niekiedy nawet ludzi. W ten sposób dziękowano, przepraszano, a jeszcze bardziej proszono o coś dla siebie. Aby przebłagać swoich bogów lała się krew… Dlaczego od chwili przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię nie składamy już Bogu ofiar ze zwierząt, jak to czytamy w Starym Testamencie? Dzięki Bogu! Nie musimy już tego robić! Pan Jezus dla nas stał się ofiarą, raz na zawsze. I ciągle powtarza tę ofiarę na ołtarzach świata. Bo czym jest Msza Święta jeśli nie UOBECNIENIEM ofiary dokonanej na Krzyżu?

Jedno z określeń Mszy Świętej przez zacnego polskiego teologa, ks. Wincentego Granata, brzmi: „Msza św. jest niekrwawą ofiarą Ciała i Krwi Chrystusa, który się ofiaruje pod postaciami chleba i wina przez kapłanów w imieniu Kościoła i wraz z Kościołem na przedłużenie i wyobrażenie Ofiary Krzyżowej".
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „W opisie ustanowienia Eucharystii moc słów i działania Chrystusa oraz moc Ducha Świętego sprawia, że pod postaciami chleba i wina, uobecnia się sakramentalnie Ciało i Krew Chrystusa, Jego ofiara złożona na Krzyżu raz na zawsze. W następującej po tym anamnezie* Kościół wspomina mękę, zmartwychwstanie i chwalebne wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa, przedstawia Ojcu ofiarę Jego Syna, który nas z Nim pojednał…” (zob. KKK 1352).

Modlitwa eucharystyczna jest modlitwą do Boga Ojca, wymawianą przez kapłana w imieniu Jezusa Chrystusa. Przez osobę kapłana Jezus Chrystus składa Bogu Ojcu ofiarę, do której my się dołączamy za każdym razem w nieco innej chwili życia, obciążeni innymi troskami, przeżywający inne sytuacje…
W modlitwie wstawienniczej Kościół daje wyraz temu, że Eucharystia jest sprawowana w jedności z całym Kościołem – w niebie i na ziemi, z żywymi i umarłymi, w jedności z papieżem, biskupem diecezji [i biskupami pomocniczymi], jej prezbiterami i diakonami, ze wszystkimi biskupami świata, duchowieństwem, z całym Kościołem powszechnym. Wierzymy, że przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jesteśmy zjednoczeni z samym Chrystusem, ale także ze wspólnotą świętych.
W modlitwie eucharystycznej wspominamy świętych i zastępy aniołów oraz naszych drogich zmarłych, Kościół na całym świecie i naszą społeczność zebraną ku czci Boga. Kapłan modli się, by przez tę święta ofiarę, która zapewniła nam pojednanie z Bogiem, pokój spłynął na cały świat. Modlimy się, aby spełniło się zbawcze dzieło Chrystusa.
Kapłan może wybrać jedną z różnych modlitw eucharystycznych. Pierwsza Modlitwa eucharystyczna (Kanon Rzymski) oraz Modlitwa eucharystyczna druga, trzecia i czwarta. Obecnie w Mszale Rzymskim w wydaniu dla diecezji polskich jest w sumie 10 Modlitw eucharystycznych, m.in. Modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania, a także Modlitwy z udziałem dzieci.
Na końcu modlitwy eucharystycznej kapłan podnosi hostię i kielich. Ofiarowuje Ciało i Krew Chrystusa Bogu trzykrotnym wezwaniem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie… Jest to tzw. doksologia na zakończenie modlitwy eucharystycznej. Ale na ten temat będzie mowa w następnym artykule, jak Bóg da.

Gabriela Seifert-Knopik


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.