Okres wielkanocny jest szczególnie bogaty w wydarzenia opisane w ewangeliach, a do których odnosi się Kościół w swojej liturgii. I tak Zmartwychwstanie zapoczątkowało czas kiedy Zbawiciel przygotowywał uczniów na swoje odejście, a także „organizował” przyszły Kościół. Jezus przeznaczył na to 40 dni aż do swojego wniebowstąpienia. Boski Mistrz polecił oczekiwać na przyjście Ducha Pocieszyciela, który miał apostołów „pouczyć wszystkiego” i stanąć przy nich jako prawdziwy Paraklet, czyli obrońca i rzecznik. Okres wielkanocny kończy się wraz z uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

1. Oktawa wielkanocna

Od Niedzieli Wielkanocnej do Niedzieli Miłosierdzia Bożego trwa oktawa wielkanocna.

- poranek wielkanocny: ukazanie się kobietom
Ewangeliści opisują fakt pustego grobu, do którego zmierzają kobiety wczesnym rankiem „pierwszego dnia tygodnia”, aby namaścić ciało Jezusa. Zastają anioła (młodzieńca lub dwóch mężczyzn w lśniących szatach – opisy ewangelistów się różnią!), który zapewnia, że Jezus żyje. One oznajmiają tę nowinę apostołom. Dwaj z nich: Piotr i Jan szybko biegną do grobu, aby zobaczyć co się stało. Ewangelista Jan pisze, że kiedy zobaczył pusty grób i leżące w nich płótna to „ujrzał i uwierzył” (w zapowiedziane przez Jezusa Jego Zmartwychwstanie). Jezus ukazał się kobietom, gdy powracały z grobu, a także osobno św. Marii Magdalenie, która rozpoznała Go dopiero wówczas, gdy Jezus przemówił do niej po imieniu: „Mario”. Apostołowie jednak nie uwierzyli kobietom…

- wieczorem pierwszego dnia tygodnia: ukazanie się uczniom (nieobecność Tomasza)
Tego samego dnia dwóch uczniów: Kleofas i Łukasz udają się do wsi Emaus, pełni zwątpienia i zawiedzionych nadziei (a przecież usłyszeli o zmartwychwstaniu od kobiet oraz o pustym grobie od Piotra i Jana). Po drodze żalili się Nieznajomemu z niespełnionych oczekiwań wobec Jezusa z Nazaretu: „A myśmy się spodziewali”. Swego Mistrza rozpoznali dopiero w samym Emaus, podczas kolacji, przy łamaniu chleba. Tego dnia szybko wrócili jeszcze do Jerozolimy i opowiedzieli o tym, co ich spotkało.
Do Apostołów zgromadzonych w wieczerniku przychodzi sam Zmartwychwstały w swoim duchowym, uwielbionym ciele (przeniknął drzwi, ale też pokazał swoje rany i jadł wobec nich - a więc nie był duchem!). Przychodzi do Apostołów ze słowami pokoju i darem Ducha Świętego przekazując im władzę odpuszczania (lub zatrzymania) grzechów. Jezus ukazał się też osobno Kefasowi (Piotrowi).
- po ośmiu dniach: ponowne ukazanie się uczniom (gest miłosierdzia wobec Tomasza)
Jezus ponawia swoje przyjście do zgromadzonych w wieczerniku. Po pozdrowieniu: „Pokój wam!” kieruje się do „niewiernego Tomasza” pokazując mu swoje rany. W ten sposób pochyla się niejako nad jego brakiem wiary (co za gest miłosierdzia!). Tomasz wyznaje: „Pan mój i Bóg mój!”.

 

2. Do czasu Wniebowstąpienia

Jezus ukazywał się przez czterdzieści dni i dawał wskazówki co mają robić po Jego odejściu. Ukazał się siedmiu apostołom w Galilei nad Morzem Tyberiadzkim gdzie dokonał cudu obfitego połowu ryb i zaprosił uczniów na śniadanie, a potem dał władzę pasterską Piotrowi („Paś baranki/owce moje!”). Ukazał się też w Galilei Jedenastu zgromadzonych na górze („niektórzy jednak wątpili”- ?!). Jezus ukazał się też „więcej niż pięciuset braciom równocześnie” oraz osobno Jakubowi (1 Kor 15,6n).
Przed Wniebowstąpieniem daje uczniom ostatnie nakazy (głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, udzielanie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, uzdrawianie, wypędzanie złych duchów) i zapewnia o swojej władzy na niebie i na ziemi. Jednocześnie obiecuje obecność z nami „aż do skończenia świata”. Jezus wstąpił do nieba z Góry Oliwnej i „zasiadł po prawicy Boga”.

 

3. W liturgii Kościoła

Przez osiem dni obchodzimy uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Każdy dzień jest uroczystością, śpiewa się hymn: „Chwała na wysokości Bogu”, prezbiter ma ubrany biały (a nawet złoty ornat), śpiewana jest sekwencja przed aklamacją „Alleluja”, czytane fragmenty Ewangelii dotyczą ukazywań się Jezusa zmartwychwstałego. W druga Niedzielą Wielkanocną obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia (rany Zmartwychwstałego są dla nas grzeszników źródłem łask)! W kościołach Grób Pański pozostaje dekoracją kilka tygodni po Wielkanocy (w miejscu monstrancji często ustawia się figurkę Jezusa zmartwychwstałego). Do Pięćdziesiątnicy prezbiter wdziewa ornat biały, śpiewa się pieśni wielkanocne (w prawie każdej z nich jest radosny okrzyk Alleluja!). Jest to czas radości i wesela.

 

Gabriela Seifert-Knopik (W tekście nawiązuję do relacji o zmartwychwstaniu Pana Jezusa zawartych
w ostatnich rozdziałach czterech Ewangelii: Mt 28, Mk 16, Łk 24 i J 20 i 21.

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.