WARUNKI WYMAGANE DO UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

 

I. Godne przyjęcie Ciała Pańskiego tzn. po dobrze odprawionej Spowiedzi świętej. Po jednej Spowiedzi świętej można przyjmować wielokrotnie Ciało Pańskie, np. codziennie przez cały miesiąc.

II. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego
tzn. trzeba wykluczyć na przyszłość dobrowolne i świadome powtarzanie grzechów ciężkich i lekkich (dyspozycja), czyli nie wolno u siebie tolerować złych przyzwyczajeń lub dobrowolnie trwać w jakimkolwiek nałogu. Brak takiej wolności – wyklucza możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

III. Wypełnienie określonej czynności
np.: 1) czytanie przez pół godziny dowolnego fragmentu Pisma Świętego; 2) odmówienie jednej części Różańca świętego wspólnie z kimś w dowolnym miejscu lub samemu, ale wówczas tylko w kościele lub w kaplicy; 3) adoracja Najświętszego Sakramentu przez pół godziny w kościele lub w kaplicy, nawet gdy Pan Jezus nie jest wystawiony w monstrancji; 4) odprawienie Drogi Krzyżowej w kościele, w kaplicy lub na kalwarii; 5) pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem. Poza tym Kościół wskazał wiele innych czynności związanych z różnymi okazjami. Niektóre z nich, m.in. pięć´ powyższych, można wypełnić codziennie według własnego wyboru. [pełniejszy wykaz będzie w następnym artykule].

IV. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież), np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub jakakolwiek inna modlitwa.

Trzy warunki: spowiedź, Komunia Św. i modlitwa w intencjach Ojca Św. mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii Św. i jednej modlitwie w intencji Ojca Św. można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Drugi raz można uzyskać odpust zupełny tego samego dnia w godzinę śmierci.

 

Uwaga końcowa:

Wszystkie warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego można należycie wypełnić dopiero wtedy, gdy sumienie jest dobre. Dobrze odprawiona Spowiedź święta jest punktem wyjścia do skutecznego wypełnienia tych warunków. Najlepszym zaś sprawdzianem dobrego sumienia i dobrze odprawionej Spowiedzi świętej jest wewnętrzna radość płynąca z przeżywania przyjaźni z Bogiem. To jest właśnie metanoia, czyli zdecydowana wola ciągłego uświecania się˛ przez całe życie. Tylko taka dyspozycja daje moralna˛ pewność, że wierny rzeczywiście odpust zupełny uzyskuje (por. Ench. ind., norma 17 § 1-2).

Gabriela Seifert-Knopik (posłużyłam się opracowaniem ks. Edwarda Gabryel’a oraz o.
Bonifacego H. Knapika OFM

 

ornament 2019452 1280


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.