Kult Bożego miłosierdzia, objawionego św. Faustynie Kowalskiej, najkrócej mówiąc, przejawia się w następujących formach pobożności i uczynkach miłosierdzia:


1. Cześć obrazu Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”

 

jezu_ufam_tobie.jpg


Obraz ten przedstawia Pana Jezusa, jakiego ujrzała święta Faustyna podczas wizji 22 lutego 1931 r. w celi płockiego klasztoru: ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa,
a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (Dz. 47). „Te dwa promienie, które wychodziły z Serca Jezusowego, okrywały naszą kaplicę i infirmerię, a potem całe miasto i rozeszły się na świat cały” (Dzienniczek św. Faustyny, dalej będzie używany skrót: Dz. 87). „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić jej będę jako swej chwały” (Dz. 48).

OBRAZ TEN JEST OBECNIE NIEMAL W KAŻDYM KOSCIELE, W KAŻDYM DOMU, TAKŻE ZA GRANICĄ!

 

2. Święto Miłosierdzia, obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy

Po raz pierwszy o ustanowieniu święta Miłosierdzia Bożego mówił Pan Jezus do s. Faustyny
w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dz. 49). Jezus obiecał, że kto w dniu tym przystąpi do Eucharystii – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (por. Dz. 300). „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (…) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699).

WŁAŚNIE OBCHODZIMY TEN CZAS, MOŻEMY UZYSKAĆ CAŁKOWITE DAROWANIE WIN I KAR, ZACZĄĆ JAKBY WSZYSTKO OD NOWA, JAK PO CHRZCIE ŚW.!

 

3. Koronka do miłosierdzia Bożego

Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego” – zapewnia Pan Jezus. „Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą Moją (Dz. 1731).

W NASZYM KOSCIELE PARAFIALNYM JEST ODMAWIANA W DNI POWSZEDNIE PRZED WIECZORNĄ MSZĄ ŚW. WIELE OSÓB ODMAWIA JĄ PRYWATNIE NA PACIORKACH ZWYKŁEGO RÓŻAŃCA.

 

4. Modlitwa w godzinie miłosierdzia (w chwili konania Jezusa na krzyżu o godz. 15.00)

„Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy (…) W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość” (Dz. 1572).

W PIĄTKI O GODZINIE 15:00 W NASZYM KOSCIELE JEST WYSTAWIONY NAJŚWIETSZY SAKRAMENT, ODMAWIANA JEST KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, DO16:00 TRWA ADORACJA I OKAZJA DO SAKRAMENTU POJEDNANIA I POKUTY. MOŻNA TAKŻE PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚW.!

5. Szerzenie czci Bożego miłosierdzia, czyli uczynki miłosierdzia

Tych, którzy szerzą cześć Bożego miłosierdzia „osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem” – zapewnia Jezus. Istotą kultu miłosierdzia Bożego jest postawa chrześcijańskiej ufności względem Pana Boga i czynnej miłości wobec bliźnich. Uczynki miłosierdzia, to dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach ciała i duszy.

OKAZJI DO UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA DZIŚ NIE BRAKUJE. PRZYPOMNĘ SOBIE 7 UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA CO DO CIAŁA I CO DO DUSZY! JAKI DZIŚ UDAŁO MI SIĘ DOKONAĆ?

Opracowała: Gabriela Seifert-Knopik


Porządek Mszy Św.

 

Niedziela

07.30

9.00 (Grotowice)
11.00 (rodzinna)
18.00

Poniedziałek 18.00
Wtorek 18.00
Środa 8.00
Czwartek 18.00 (szkolna)
Piątek 18.00
Sobota 8:00
17.00 (Grotowice)

 

 W niektórych okresach roku litugicznego, wybrane dni świąteczne i uroczystości oraz w związku z innymi nietypowymi sytuacjami powyższy stały plan liturgii może ulec zmianie. 
Informacje na ten temat umieszczane są w planie intencji oraz ogłoszeniach na konkretny tydzień 
(proszę sprawdzać w zakładce aktualności).


Okazja do spowiedzi codziennie ok. 15 minut przed każdą Mszą Św.